Na przełomie września i października większość wydziałów oraz jednostek Uniwersytetu Warszawskiego zainauguruje rok akademicki 2023/2024.

Uroczysta ogólnouniwersytecka inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na UW odbyła się 2 października o godz. 14.00 w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu.

Razem dla dobra wspólnego

 

We wrześniu nowy rok akademicki zainauguruje też większość uniwersyteckich wydziałów i jednostek.

Harmonogram uroczystości w poszczególnych jednostkach UW:
 • Wydział Archeologii, 26 września, godz. 11.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział „Artes Liberales”, 3 października, godz. 10.00, sala konferencyjna Artes Liberales (ul. Dobra 72);
 • Wydział Biologii, 29 września, godz. 9.00, sala 9B (ul. Ilji Miecznikowa 1);
 • Wydział Chemii, 29 września, godz. 11.00, aula AB Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (ul. Żwirki i Wigury 101);
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, 25 września, godz. 15.00, aula Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Filozofii, 29 września, godz. 13.00, sala B w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Fizyki, 29 września, godz. 14.00, aula 0.03 (ul. Ludwika Pasteura 5);
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 26 września, godz. 13.00, aula Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Geologii, 2 października, godz. 10.00, aula 1012 (ul. Żwirki i Wigury 93);
 • Wydział Historii, 3 października, godz. 10.00, Sala Kolumnowa na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej, 27 września, godz. 11.00, aula 1.008 (ul. Dobra 55);
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 29 września, godz. 10.50, sala 3180 (ul. Stefana Banacha 2);
 • Wydział Medyczny, inauguracja wydziałowa odbyła się podczas inauguracji ogólnouniwersyteckiej, 2 października, godz. 14.00, Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, 25 września, godz. 15.00, Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce – nie jest planowana uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego;
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, 28 września, godz. 12.00, aula Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Neofilologii, 29 września, godz. 10.00, schody paradne budynku przy ul. Dobrej 55 (wejście od ul. Browarnej);
 • Wydział Orientalistyczny, 27 września, godz. 10.00, aula Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Pedagogiczny, 26 września, godz. 14.00, sala C w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Polonistyki, 27 września, godz. 10.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Prawa i Administracji, 28 września, godz. 15.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Psychologii, 26 września, godz. 15.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Wydział Socjologii, 2 października, godz. 10.00, sala 316 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66);
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – nie jest planowana uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego;
 • Wydział Zarządzania, 29 września, godz. 10.00, aula A (ul. Szturmowa 1/3);
 • Uniwersytet Otwarty, 27 września, godz. 18.00, aula 0.410 (ul. Dobra 55);
 • Centrum Europejskie, 4 października, godz. 10.00, aula Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Centrum Nauk Sądowych, 30 września, godz. 10.00, aula C (ul. Żwirki i Wigury 101);
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, 26 września, godz. 16.30, aula Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28);
 • Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, 28 września, godz. 10.00, sala 2.118 (ul. Dobra 55);
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego, 28 września, godz. 11.00, duża aula (ul. Ludwika Pasteura 5);
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, 5 października, godz. 16.30, sala 1012 (ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 93);
 • Ośrodek Studiów Amerykańskich, 6 października, godz. 16.00, sala 0.410 (ul. Dobra 55);
 • Welcome Point – inauguracja dla studentów zagranicznych w języku polskim, 28 września, godz. 11.00, sala D w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), inauguracja dla studentów zagranicznych w języku angielskim, 29 września, godz. 11.00, sala D w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).
Inauguracja roku w szkołach doktorskich

3 października rok akademicki zainaugurowały również szkoły doktorskie. Uroczystość odbyła się w auli Starej Biblioteki na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), a wykład inauguracyjny wygłosił prof. Andrzej Wysmołek. Zapis transmisji inauguracji jest dostępny w języku polskim oraz w języku angielskim.

Inauguracja roku akademickiego w szkołach doktorskich UW