Naukowcy z Polski, Niemiec i Czech zrealizują wspólny projekt, którego celem jest zaprojektowanie nowych leków przeciwko chorobom zakaźnym wywołanym przez świdrowce. Polską częścią projektu pokieruje dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Na realizację prac badawczych polski zespół otrzymał prawie 900 tys. zł w konkursie Narodowego Centrum Nauki Weave-UNISONO.

Finansowanie przyznano na realizację projektu pt. Badania unikalnego enzymu dekapującego mRNA świdrowców na potrzeby rozwoju leków przeciwko chorobom zakaźnym oraz zastosowań w biologii chemicznej i biotechnologii.

 

Jego częścią realizowaną w Polsce pokieruje dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Partnerami zagranicznymi są dr Susanne Kramer z Julius-Maximilians-Universität Würzburg w Niemczech oraz dr Martin Zoltner z Uniwersytetu Karola w Pradze (Biocev, Czech Republic Center for Research of Pathogenicity and Virulence of Parasites).

 

Przeciwko chorobom zakaźnym

– Świdrowce to pasożyty jednokomórkowe, które powodują choroby zakaźne, takie jak trypanosomoza afrykańska (HAT) czy choroba Chagasa i leiszmanioza, będące zagrożeniem zwłaszcza na obszarach wiejskich o wysokim wskaźniku ubóstwa – mówi dr Maria Górna.

 

Międzynarodowy zespół badaczy skupi się w projekcie na analizie działania enzymu dekapującego mRNA świdrowców. – Każde informacyjne RNA, czyli mRNA, jest chronione przez strukturę na jego końcu nazywaną „czapeczką” (kapem), która zapewnia translację i stabilność mRNA. Dekapowanie to proces, w którym enzym, taki jak ALPH1, ucina czapeczkę, co umożliwia usunięcie mRNA, które przestało być potrzebne lub jest wadliwe – wyjaśnia dr Górna.

 

Naukowcy będą badać inhibitory enzymu ALPH1. Efektem działań będzie m.in. wykorzystanie nietypowej aktywności enzymatycznej ALPH1 do zastosowań biotechnologicznych, takich jak modyfikacja RNA oraz do opracowania nowych leków przeciwko chorobom wywołanym przez pasożyty.

Więcej informacji o projekcie Badania unikalnego enzymu dekapującego mRNA świdrowców na potrzeby rozwoju leków przeciwko chorobom zakaźnym oraz zastosowań w biologii chemicznej i biotechnologii oraz konkursie Weave-UNISONO znajduje się na stronie NCN.