Wręczenie dyplomów połączone z uroczystym ślubowaniem doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopień naukowy w 2021 oraz 2022 roku, odbędzie się 3 czerwca na terenie Ogrodów BUW.

3 czerwca o godz. 12.00 w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  przy ul. Dobrej 56/66 rozpocznie się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach naukowych.

 

Doktorzy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali stopień naukowy w latach 2021 i 2022, złożą uroczystą przysięgę doktorską w języku łacińskim. Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczy im pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne.

 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie Biura Rad Naukowych >>