– Doktorantki i doktoranci UW to nasza naukowa duma i przyszłość. Ważne, by stworzyć im możliwości wymiany poglądów oraz pierwszej publicznej weryfikacji wyników prowadzonych badań – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, nawiązując do zainaugurowanego 23 maja cyklu „Heurystyki”.

Cykl „Heurystyki” powstał z inicjatywy rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Z. Nowaka i zakłada cztery spotkania rocznie. W czasie każdego z nich doktoranci i doktorantki przy wsparciu swoich promotorów będą prezentować założenia i wyniki swoich badań, a następnie brać udział w dyskusji z udziałem publiczności.

 

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu – „W poszukiwaniu algorytmu miasta” – odbyło się 23 maja w Starej Bibliotece na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Jego organizatorem była Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW.

 

Swoje projekty badawcze przedstawili:

  • Wojciech Gędek – „Uwarunkowania miejskich polityk zdrowia publicznego” (glosa: prof. Maria Theiss, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
  • Krzysztof Janas – „Negocjowanie miasta” (glosa: dr hab. Magdalena Łukasiuk, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji);
  • Maciej Misztal – „Miasto 15-minutowe – utopia czy nadzieja?” (glosa: dr Sylwia Dudek- Mańkowska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych).