WUW działają od 1956 r. Największą część publikacji stanowią prace doktorskie, książki habilitacyjne i te, których autorami są osoby ubiegające się o profesurę. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego ukazują się nowe podręczniki akademickie. Rocznie wydawnictwo opracowuje ponad 150 tytułów książkowych i wydaje 12 czasopism, w tym: „Poradnik Językowy”, „Przegląd Humanistyczny”, „Przegląd Muzykologiczny”, „Studia Iuridica” i „Kwartalnik Pedagogiczny”. Oficyna udostępnia też publikacje w formie e-booków.