Celem Towarzystwa jest „wspomaganie działalności Uniwersytetu Warszawskiego, rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o Uniwersytecie, umacnianie jego autorytetu”. Osiąganiu tego celu służy:

  • podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć wspomagających działalność Uniwersytetu,
  • popularyzowanie zadań, osiągnięć i przedsięwzięć Uniwersytetu,
  • organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym, związanych z działalnością Uniwersytetu,
  • inicjowanie ofiarności społecznej na rzecz Uniwersytetu w kraju i za granicą,
  • utrzymanie więzi z absolwentami UW.

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego stara się w miarę możliwości realizować te zadania, dopasowując formy pracy do aktualnych warunków społecznych, potrzeb i sytuacji.

 

Podstawową formą działalności towarzystwa jest organizowanie czwartkowych spotkań klubowych w Sali Senatu UW. Odbywają się one mniej więcej raz w miesiącu, ok. 6-7 razy w każdym roku akademickim. Można przypuszczać, że stały się one swojego rodzaju tradycją. Odbyło się do tej pory ponad sześćdziesiąt takich spotkań, które zgromadziły stałe grono 40-50 członków i sympatyków towarzystwa oraz osoby zainteresowane zagadnieniem przedstawianym na spotkaniach. Tematyka spotkań – dobrana z uwzględnieniem zainteresowań, propozycji członków towarzystwa – koncentrowała się wokół kilku tematów:

  • Uniwersytet Warszawski – jego dzieje i symbole, mistrzowie uniwersyteccy,
  • problemy naukowe rozwiązywane aktualnie w różnych uniwersyteckich zespołach badawczych,
  • zagadnienia związane z dokonującymi się przeobrażeniami społeczno-politycznymi charakteryzującymi polską sytuację,
  • Uniwersytet Warszawski w świecie.

Pod patronatem towarzystwa powstało Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geologii, działające już samodzielnie. Z okazji 80. rocznicy utworzenia Legii Akademickiej, TP UW nawiązało współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK – Środowiskiem „Krybar”, które jest głównym kontynuatorem tradycji Legii Akademickiej (batalion „Krybar” walczył w czasie Powstania Warszawskiego na terenie Uniwersytetu). Celem współpracy jest kultywowanie tradycji niepodległościowych i przekazywanie młodzieży uniwersyteckiej wiedzy o wydarzeniach narodowych historii Polski. Od 1992 r. Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego pełni rolę współgospodarza Święta Uniwersytetu Warszawskiego, które jest corocznie obchodzone 19 listopada.

Kolejne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 21 marca o godz. 17.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Prelekcję pt. „Prawda o Public Relations” wygłosi prof. Dariusz Tworzydło, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Historia Towarzystwa

Uchwałę o powołaniu Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego podjął Senat UW w marcu 1985 r. Minęły jednak ponad cztery lata zanim udało się uzyskać sądową decyzję o utworzeniu stowarzyszenia. Rzeczywiste motywy kilkukrotnej odmowy rejestracji miały podłoże polityczne. W latach 80-tych uczelnia stanowiła ośrodek niezależnej myśli opozycyjnej i nie leżało w interesie ówczesnych władz państwowych wzmocnienie jej społecznej struktury.

 

Dopiero 6 lipca 1989 r. sąd wojewódzki w Warszawie zarejestrował Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego. Radość z tego powodu przeżywało nie tylko środowisko uniwersyteckie. Serdeczne listy z życzeniami i gratulacjami przesłali: ks. kardynał Józef Glemp, prymas Polski, marszałek Senatu RP – prof. Andrzej Stelmachowski i ówczesny minister Edukacji Narodowej – prof. Henryk Samsonowicz.

 

25 października 1989 r. odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli. Dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. W skład pierwszego zarządu weszli: prof. Marek Wierzbowski – przewodniczący, prof. Anna Przecławska – wiceprzewodnicząca, prof. Roman Taborski – wiceprzewodniczący, prof. Tadeusz Pilch – sekretarz, mgr Wiesława Porębska-Kulik – skarbnik, członkowie: prof. Alicja Kostrowicka, prof. Tadeusz Macioszczyk, prof. Piotr Roniewicz.

 

18 stycznia 1990 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w niej wybitni przedstawiciele życia naukowego i politycznego kraju. Spotkanie poświęcone było wizji rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnym społeczeństwie. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Henryk Samsonowicz – minister Edukacji Narodowej, prof. Andrzej Stelmachowski – marszałek Senatu RP oraz prof. Andrzej Kajetan Wróblewski – ówczesny rektor uczelni.

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego mogą opłacać składki bezpośrednio na konto: 90 1240 6175 1111 0000 4579 3240 – PEKAO SA, O/Warszawa, ul. Jasna 1. Składka roczna wynosi 25 zł.