Otwarte w 2019 roku Centrum Współpracy i Dialogu jest platformą współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jego celem jest promowanie dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępnianie wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym. Centrum powstało w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.