Uniwersytet Warszawski Pion Zastępcy Kanclerza ds. ekonomicznych

Dział Gospodarki Materiałowej

kierownik: mgr Sylwia Chrostek

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 31 639, 22 55 31 640, 22 55 31 649

 

Dział Inwentaryzacji

kierownik: mgr Jolanta Szczyglińska

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 31 632, 22 55 31 630, 22 55 31 631, 22 55 31 633

Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych

dr Artur Chełstowski

Artur.Chelstowski(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat

mgr Agnieszka Szajwa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 612