Uniwersytet Warszawski Pion Zastępcy Kanclerza ds. ekonomicznych

Biuro Analiz Ekonomicznych i Zarządczych

kierownik: mgr Wojciech Malak

ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa

tel. 22 55 27 822, fax 22 55 25 089

 

Dział Gospodarki Materiałowej

kierownik: mgr Sylwia Chrostek

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 31 639, 22 55 31 640, 22 55 31 649

 

Dział Inwentaryzacji

kierownik: mgr Jolanta Szczyglińska

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 31 632, 22 55 31 630, 22 55 31 631, 22 55 31 633

Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych

dr Artur Chełstowski

Sekretariat

Anna A. Sowa, mgr Anna Szajwa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 612, fax 22 55 24 006