Uniwersytet Warszawski Pion Zastępcy Kanclerza ds. ekonomicznych

Biuro Analiz Ekonomicznych i Zarządczych

kierownik: mgr Wojciech Malak

ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa

tel. 22 55 27 822, fax 22 55 25 089

 

Dział Gospodarki Materiałowej

kierownik: mgr Sylwia Chrostek

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 31 639, 22 55 31 640, 22 55 31 649

 

Dział Inwentaryzacji

kierownik: mgr Jolanta Szczyglińska

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 31 632, 22 55 31 630, 22 55 31 631, 22 55 31 633

Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych

dr Artur Chełstowski

Artur.Chelstowski(at)adm.uw.edu.pl

 

Sekretariat

Anna A. Sowa, mgr Agnieszka Szajwa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

tel. 22 55 20 612, fax 22 55 24 006

 

UWAGA! W związku z komunikatem rektora, dotyczącym zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca, prosimy aby wszystkie sprawy do zastępcy kanclerza UW ds. ekonomicznych, jak i do jego sekretariatu, kierować drogą elektroniczną.