Uniwersytet Warszawski Pion Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości

Biuro Ewidencji Nieruchomości

kierownik: mgr inż. Maria Wysocka

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

budynek Audytorium Maximum

tel. 22 55 20 876

e-mail: ben@adm.uw.edu.pl

www: ben.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”

kierownik: mgr inż. Barbara Werczyńska

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

budynek Wydziału Geologii

tel. 22 55 438 15

e-mail: barbara.werczynska@adm.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”

kierownik: mgr inż. Iwona Niezbecka-Zawada

ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa

budynek „Domek Ogrodnika”

tel. 22 55 25 918

e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl

 

Biuro Gospodarcze

kierownik: mgr Renata Gierak

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

budynek Audytorium Maximum
tel. +48 22 55 20 346
bg@adm.uw.edu.pl

www.bg.uw.edu.pl

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości

mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz

Sekretariat

tel. (22) 55 24 203
e-mail: sekretariat.zkn@adm.uw.edu.pl

 

Asystentka p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Nieruchomości
mgr Natalia Furman
tel. (22) 55 24 020
e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl