Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 127, 22 55 21 306, 22 55 21 550
kierownik: mgr Aleksandra Majchrzak