Uniwersytet Warszawski Pion Zastępcy Kanclerza ds. technicznych

Biuro Techniczne

kierownik: mgr inż. Cezary Spalik

z-cy kierownika: mgr inż. Rafał Chojnacki, inż. Andrzej Wacław Brzozowski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 460, 22 55 22 501, 22 55 22 519, 22 55 22 527

 

Sekcja Inwestycji

tel. 22 55 20 460, 22 55 22 512, 22 55 20 616, fax 22 55 20 513

 

Sekcja Remontów

tel. 22 55 20 609, 22 55 22 503, 22 55 20 316, 22 55 20 833, fax 22 55 22 504

 

Główny Specjalista ds. Ciepłownictwa

mgr inż. Marek Kusy

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 596

 

Główny Specjalista ds. Energetycznych

mgr inż. Leszek Wasilewski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 22 551, fax 22 55 20 565

 

Grupa robót elektrycznych

kierownik: Bogdan Świercz

tel. 22 55 20 455

 

Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów

kierownik: mgr inż. Radosław Lewicki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 564, 22 55 22 511

 

Grupa robót budowlanych

kierownik: mgr inż. Radosław Lewicki

tel. 22 55 20 564

 

Grupa robót sanitarnych i stolarskich

kierownik: mgr inż. Emilia Cepińska

tel. 22 55 20 602

 

Grupa robót ślusarskich

tel. 22 55 20 564

p.o. Zastępcy Kanclerza UW ds. technicznych

inż. Marcin Nowak

Sekretariat

mgr Katarzyna Głuchowska

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 555, fax 22 55 22 505

e-mail: sekretariat.zkt(at)adm.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn