Uniwersytet Warszawski Spotkania dla członków społeczności akademickiej

Spotkania dotyczące zmian na UW wynikających z ustawy są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni.

6 i 7 listopada 2018
23 maja – 2 czerwca 2017 rok

Podsumowanie spotkań >>