Uniwersytet Warszawski Spotkania dla członków społeczności akademickiej

Spotkania dotyczące zmian na UW wynikających z ustawy są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni.

6 i 7 listopada 2018

23 maja – 2 czerwca 2017 rok

Podsumowanie spotkań >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn