Uniwersytet Warszawski Działania równościowe na UW

Uniwersytet Warszawski podejmuje systematyczne działania na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji, w którym każdy miałby zapewnione równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie.

 

Kursy i szkolenia

UW oferuje kursy i szkolenia, podczas których uczestnicy uczą się rozpoznawać dyskryminację i zapobiegać jej. Poszerzają wiedzę na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, a także ich źródeł i konsekwencji.

 

  • Warsztaty rozwijające postawy równościowe w dydaktyce akademickiej UW – dla nauczycieli akademickich (więcej)
  • Warsztaty rozwoju postaw równościowych w administracji UW – dla pracowników administracji (więcej)
  • E-learningowy „Kurs na Równość” – dla studentów, doktorantów, pracowników (więcej)

Akty prawne i materiały edukacyjne

Uczelnia opracowała stronę internetową oraz materiały zawierające kompleksowe informacje dotyczące m.in. rodzajów dyskryminacji, procedur zgłaszania jej przypadków, instytucji uniwersyteckich, publicznych i pozarządowych udzielających wsparcia osobom poszkodowanym, a także równościowego języka:

 

 

Kampania „Równoważni

Od października 2019 roku Uniwersytet prowadzi kampanię „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Kampania obejmuje cykl materiałów filmowych, serię plakatów oraz działania na profilach w mediach społecznościowych.

 

Więcej o kampanii „Równoważni”>>

 

Instytucje

Na uczelni działają instytucje, których zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz udzielanie wsparcia osobom, które zetknęły się z problemem:

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn