Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Komisja powołana na kadencję 2020-2024
Przewodniczący:

dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska – Wydział Filozofii

 

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,

mgr Maria Cywińska – Wydział Psychologii,

dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Wydział Prawa i Administracji,

dr Paweł Poławski – Wydział Socjologii,

prof. dr hab. Anna Zdunik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 rektora UW z 26 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi (pdf)

Kontakt

Elżbieta Felkner

e.felkner(at)adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 27 813