Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Komisja powołana na kadencję 2020-2024
Przewodnicząca:

dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska – Wydział Filozofii

 

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,

mgr Maria Cywińska – Wydział Psychologii,

mgr Marta Kozak-Maśnicka – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

mgr Ernestyna Pachała-Szymczyk – Wydział Prawa i Administracji,

dr Paweł Poławski – Wydział Socjologii,

prof. dr hab. Anna Zdunik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

dr Wojciech Ostaszewski – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 rektora UW z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na kadencję 2022–2024 >>

 

Zarządzenie nr 121 rektora UW z 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24 rektora UW z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na kadencję 2022–2024 >>

 

Zarządzenie nr 73 rektora UW z 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24 rektora UW z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na kadencję 2020–2024 >>

 

Zarządzenie nr 38 rektora UW z 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24 rektora UW z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na kadencję 2020-2024 >>

Kontakt

Elżbieta Felkner

komisja.antymobbingowa(at)uw.edu.pl
tel: 22 55 27 813