Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Komisja powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący:

prof. dr hab. Paweł Łuków – Wydział Filozofii i Socjologii

Członkowie:

dr hab. Anna Kurowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Marek Kwiatkowski – Wydział Neofilologii,
dr hab. Monika Latos-Miłkowska – Wydział Prawa i Administracji,
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban – Wydział Fizyki,
dr Dominik Wasilewski – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dr hab. Anna Zdunik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 65 rektora UW z 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi (pdf)

Kontakt

Elżbieta Felkner

e.felkner(at)adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 27 813