W Centrum Nowych Technologii UW (CeNT UW) zainaugurowano działalność Laboratorium Specjalistycznego Kriogenicznej Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej. Dysponuje ono jednym z dwóch w Polsce kriogenicznych mikroskopów elektronowych, z którego będą mogli korzystać naukowcy z całego kraju.

Laboratorium Cryo-EM to specjalistyczne laboratorium (tzw. core facility) wykorzystujące przełomową technologię mikroskopii krioelektronowej do bezpośrednich wizualizacji zwitryfikowanych makrocząsteczek biologicznych w ich natywnym stanie. Obecnie laboratorium jest wyposażone w kriogeniczny transmisyjny mikroskop elektronowy 200 kV Glacios, zdolny do odkrycia struktur cząsteczek o rozdzielczości do 2,6 Ångstremów.

 

To jeden z dwóch tego typu sprzętów w Polsce. Ten udostępniony w nowym laboratorium CeNT UW otrzymał imię „Gracja”. Zakupiony przez UW mikroskop działa w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy. Jego wartość to ok. 8 mln złotych.

 

Mikroskopia krioelektronowa jest technologią pozwalającą na obrazowanie cząsteczek z bardzo dużą dokładnością. Jej udoskonalenie zostało w 2017 roku wyróżnione Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

 

Z kriomikroskopu elektronowego „Gracja” na UW będą mogli korzystać naukowcy z całej Polski.