Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii organizuje konkurs na prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, które posiadają potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Termin nadsyłania prac upływa 15.11.2019. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy lub promotorzy rozpraw. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obrona nadesłanej pracy w okresie 01.05.2017 r. – 15.11.2019 r.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach – prac licencjackich/inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich. Zwycięzcy mogą otrzymać odpowiednio: trzy, cztery i pięć tysięcy złotych. Przewidziano też jedną nagrodę specjalną – rok darmowej preinkubacji, czyli próby swoich sił na rynku bez ponoszenia związanego z tym ryzyka, odbywanej w spółce celowej Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o.

 

Celem konkursu jest promocja osób, które zrealizowały swoje badania z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w praktyce. Konkurs ma też zachęcić studentów stojących przed wyborem tematyki pracy dyplomowej do podjęcia działań badawczych o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.