Uniwersytet Warszawski Dodatkowe ubezpieczenie

Pracownicy Uniwersytetu, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu NFZ. Mogą też skorzystać z dodatkowego, płatnego ubezpieczenia grupowego w PZU lub Nordea Polska S.A. oraz prywatnego programu ubezpieczenia zdrowotnego Luxmed i PZU Zdrowie.

 

Program opieki medycznej Luxmed od 1 kwietnia 2023 roku

Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną pracownikom i członkom ich rodzin. Do wyboru są dwa pakiety: rozszerzony i kompleksowy. Różnią się zakresem oferowanych usług.

 

Proces zapisu odbywa się wyłącznie online (bez obiegu dokumentów papierowych) z wykorzystaniem adresu email z domeną @uw.edu.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowej oferty znajdują się na stronie uw.mentor.pl.

 

Grupowe ubezpieczenie medyczne TUW PZUW (PZU Zdrowie) od 1 sierpnia 2022

Ubezpieczenie medyczne zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną pracownikom i członkom ich rodzin. Do wyboru są trzy pakiety: Komfort Plus, Optimum i Optimum VIP. Różnią się zakresem oferowanych usług.

 

Deklaracje należy wypełnić przez stronę https://formularze.tuwpzuw.pl/start-page do 7. dnia miesiąca. Wydrukowane i podpisane deklaracje należy składać do 8. dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokojach nr 154. Szczegóły i dane kontaktowe do osób obsługujących ubezpieczenie na UW są dostępne w materiale informacyjnym (pdf).

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
Warunki udzielania świadczenia – Chirurgia jednego dnia
Formularz zgłoszeniowy dotyczący wypłaty świadczenia
Zwrot kosztów świadczeń zrealizowanych w ramach ubezpieczenia opieka medyczna – odpowiedzi na podstawowe pytania
Cennik świadczeń zdrowotnych

Lista placówek medycznych 03.2023 (.xlsx)

Prezentacja TUW PZUW

 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PPlus

Mogą do niego przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich bliscy. Jest to ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia przez 24 godziny na dobę na całym świecie, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

 

Deklarację trzeba składać osobiście do 5 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

Lista kontaktowa do osób udzielających informacji na temat ubezpieczeń pracowniczych PPlus (Word)

 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w PKO (dawniej Nordea Polska S.A.)

Zainteresowani pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PKO Ubezpieczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Roczne ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu.

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

informacja administratora danych (pdf)

płatność na konto (pdf)

 

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać na poniższy kontakt:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

 

Oferta ubezpieczenia

Ubezpieczenie biznes&podróż

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

Przydatne kontakty

Biuro Spraw Pracowniczych

sekcja ds. ubezpieczeń

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 1

tel. 22 55 20 840, 55 24 018, 55 20 851

fax 22 55 24 035

 

Dział Gospodarki Materiałowej

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

Wydział Geologii, pok. 154

tel. 22 55 31 641

 

Dane kontaktowe do osób udzielających szczegółowych informacji o ubezpieczeniach pracowniczych PPlus (lista Word)