Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Wśród 69 nagrodzonych badaczek i badaczy jest troje pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Do konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki (NCN) mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Konkurs wspiera przedsięwzięcia służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

 

O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

Na ogłoszonej 26 czerwca drugiej liście rankingowej jest 69 projektów dofinansowanych na kwotę ponad 2,5 mln zł. Wśród nich są trzy kierowane przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznano im granty w łącznej wysokości ponad 75 tys. zł.

Projekty z UW nagrodzone w konkursie NCN MINIATURA 7:

  • Znaczenie ogólnokrajowych partii politycznych w kształtowaniu polityki zagranicznej Indii wobec Unii Europejskiej (wyjazd badawczy), dr Aleksandra Katarzyna Jaskólska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), kwota dofinansowania: 10 701 zł;
  • Instytut Świata Arabskiego w Paryżu. Instytucja kultury i narzędzie polityczne w relacjach z krajami arabskimi. Kwerenda biblioteczna (kwerenda), dr Marta Anna Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), kwota dofinansowania: 15 552 zł;
  • Ostatnia szansa dla świata (staż naukowy), dr hab. Piotr Zańko (Wydział Pedagogiczny), kwota dofinansowania: 49 372 zł.