Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu POLONEZ BIS 3. Pięcioro naukowców z zagranicy będzie realizowało na Uniwersytecie Warszawskim projekty nagrodzone grantami na łączną kwotę 4,9 mln zł.

POLONEZ BIS to organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) konkurs na dwuletnie projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Jest skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wśród laureatów 3. edycji konkursu jest pięć osób, które będą realizować swoje projekty na UW:
  • dr Alexander Rodrigues de Castro, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Kodeks dla nieletnich i zagrożonych dzieci: odpowiedź na „problem nieletnich” w czasach autorytarnego reżimu Brazylii (1964–1985), przyznane finansowanie: 895 210 zł;
  • dr Daria Tashyreva, Wydział Biologii, Analiza różnorodności funkcjonalnej i taksonomicznej symbiontów wśród protistów z grupy Euglenozoa, przyznane finansowanie: 1 165 134 zł;
  • dr Davide Accomasso, Wydział Chemii, Badanie oraz optymalizacja dynamiki fotoizomeryzacji foto-kontrolowanych motorów molekularnych, przyznane finansowanie: 820 976 zł;
  • dr Noemie Cecile Combe, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Działania grup, biwymierna geometria i struktury geometryczne, przyznane finansowanie: 809 218 zł;
  • dr inż. Piotr Mocny, Wydział Chemii, Blendy ciekłych metali z kopolimerami blokowymi o dwuciągłej morfologii dla miękkich materiałów o polepszonym przewodnictwie i rozciągliwości, przyznane finansowanie: 1 197 056 zł.

Pełna lista laureatów konkursu POLONEZ BIS 3 znajduje się na stronie NCN >>