Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów UWERTURA i SONATINA. Na listach rankingowych znalazły się projekty sześciorga naukowców z UW.

UWERTURA  to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. W tym roku zakwalifikowało się na nie ośmioro naukowców. Jednym z nich jest dr Michał Józef Tomza z Wydziału Fizyki UW. Zgłoszony przez niego projekt nosi tytuł „Nowe wymiary w ultrazimnych złożonych kwantowych układach molekularnych”. Na jego realizację w University of Innsbruck u prof. Franceski Ferlaino otrzymał 49 160 złotych dofinansowania.

 

Równocześnie opublikowano listy rankingowe w ramach konkursu SONATINA 2. Grupa 45 młodych badaczy otrzyma finansowe wsparcie swoich prac na łączną kwotę ponad 30 milionów złotych.

 

Wśród zwycięskich projektów znalazło się pięć realizowanych na UW. Należą do nich:

 

  • „Systemy podatkowe Egiptu późnorzymskiego widziane przez pryzmat nieopublikowanego rejestru podatników (P.Giss.inv.58A-L) i dokumentów pokrewnych z okresu od IV do VI w. n.e.” pod kierownictwem dr. Marcina Krzysztofa Kotyla z Wydziału Historycznego;
  • „Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w postępowaniu grupowym w polskim systemie prawnym w świetle standardów prawa Unii Europejskiej – osiągnięcia i wyzwania” pod kierownictwem dr Jagny Muchy z Wydziału Prawa i Administracji;
  • „Toposy kulturowe w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej tradycji oralnej Centralnego Meksyku” pod kierownictwem dr Katarzyny Doroty Szoblik z Wydziału Neofilologii;
  • „Elektroaktywne i środowiskowo czułe nanokompozyty hydrożelowe” pod kierownictwem dr Klaudii Kaniewskiej z Wydziału Chemii;
  • „Efektywne obliczenia w predykatywnej matematyce” pod kierownictwem dr. Michała Romana Przybyłka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Wszystkie zostały dofinansowane na łączną kwotę ponad 2,8 mln złotych.

 

Do konkursu SONATINA mogli przystąpić naukowcy posiadający stopień doktora nie dłużej niż trzy lata. W ramach grantu finansowany jest m.in. trwający od 3 miesięcy do pół roku staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Pełne listy rankingowe konkursów znajdują się na stronie internetowej NCN:

UWERTURA 2>>

SONATINA 2>>