Na Uniwersytecie Warszawskim działa około 130 organizacji studenckich zajmujących się m.in. działalnością naukową i rozwijaniem kompetencji oraz zainteresowań. Ze szczegółami dotyczącymi ich funkcjonowania będzie można się zapoznać 8 maja podczas Targów Kół Naukowych.

Targi Kół Naukowych to wydarzenie o charakterze ogólnouniwersyteckim, którego celem jest prezentacja oferty i osiągnięć kół naukowych oraz zachęcenie studentów do włączenia się w ich działania. 

 

– Zależy nam na promocji inicjatyw studenckich, działalności naukowej i samokształceniu poza zajęciami akademickimi. Wydarzenie będzie okazją do integracji środowiska studentów wielu wydziałów, których mogą połączyć wspólne zainteresowania. Jako Inkubator często stawiamy na takie podejście w naszych wydarzeniach czy programach. Majowe spotkanie to wyjątkowy dzień kiedy koła naukowe będą mogły zainteresować swoją ofertą studentów z innych wydziałów niż rodzimy – mówi Anna Żmijewska, p.o. kierownika Inkubatora UW, które razem z Samorządem Studentów UW jest głównym organizatorem wydarzenia.

 

W Targach udział 35 wystawców, z czego niemal 30 to koła naukowe reprezentujące różne gałęzie zainteresowań. Wydarzenie odbędzie się 8 maja w godz. 10.00–15.00 w siedzibie Wydziału Neofilologii UW przy ul. Dobrej 55. 

 

– Podchodząc do organizacji tego wydarzenia przede wszystkim postawiliśmy na stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do prezentacji działalności organizacji zrzeszających studentów, w tym nas samych. Wydarzenie będzie niewątpliwie okazją do transferu informacji na temat możliwości rozwijania swoich zainteresowań na UW dla tych, którzy szukają czegoś konkretnego oraz tych, którzy dopiero się rozglądają – tłumaczy Patryk Szlufik, pełnomocnik ds. naukowych Zarządu Samorządu Studentów UW.

 

Targi są okazją m.in. do poznania oferty organizacji studenckich na UW oraz networkingu. Podczas wydarzenia rozgrywane będą zawody w piłkarzyki – Mundial Kół Naukowych UW.

Harmonogram Targów:
  • 10.00–10.30: otwarcie targów z udziałem prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, Jacka Sztolcmana, kierownika Centrum Współpracy i Dialogu, oraz prof. Roberta Małeckiego, dziekana Wydziału Neofilologii UW
  • 10.30–11.30: debata „Jeśli studia to za mało”
  • 11.30–12.30: open mic – prezentacje kół naukowych
  • 15.00: rozstrzygnięcie Mundialu Kół Naukowych i zakończenie wydarzenia