Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim – zarówno I, jak i II stopnia – mogą wziąć udział w Dniu Otwartym UW. 22 kwietnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu na kandydatów czekać będą przedstawiciele wszystkich wydziałów i jednostek. 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego to okazja do lepszego poznania największej uczelni w kraju: oferty studiów, zasad rekrutacji, działalności kół naukowych, wolontariatu czy zespołów kulturalnych i drużyn sportowych.

 

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia w godz. 10.00–16.00 na terenie kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Na kandydatów czekać będzie niemal 70 stoisk jednostek uniwersyteckich, w tym nowo utworzonego Wydziału Medycznego. Zaplanowano także m.in. spotkania z licealistami, atrakcje sportowe i artystyczne (organizowane przez Akademicki Związek Sportowy, Chór Akademicki, Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka”, Teatr Hybrydy, Biuro Karier).

Plan stoisk na Dniu Otwartym UW

 

Harmonogram spotkań >>
Rekrutacja na UW

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UW rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 7 lipca. Wyniki ogłoszone zostaną 20 lipca. Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Zainteresowani studiami na UW mogą zapoznać się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, które znajdują się w systemie IRK.

 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się również na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

W tym roku po 70 latach przerwy na UW powróci nauczanie na kierunku lekarskim. 10 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024. 

 

16 listopada na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie został przyjęty program studiów na kierunku lekarskim. Zgodnie z założonym planem kształcenie przyszłych lekarzy na UW rozpocznie się od roku akademickiego 2023/2024. Minister zdrowia przekazał uczelni symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim. 

 

Senat określił także szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski, w tym zasady dotyczące przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz proponowany limit przyjęć (ten ostatni wymaga zatwierdzenia w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia). Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób.

 

Informacje o rekrutacji na kierunek lekarski znajdują się na stronie IRK UW >>