18 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano pierwszą edycję Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek. Weźmie w  nim udział 15 uczestniczek reprezentujących różne jednostki organizacyjne uczelni.

Program dla młodych badaczek i dydaktyczek powstał, by przeciwdziałać zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej, a także propagować na UW ideę konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki. Program został uwzględniony w Planie Równości Płci dla UW, a także w Planie Działania będącego częścią Strategii HR dla Naukowców w UW na lata 2022–2027.

 

18 kwietnia odbyła się uroczystość jego inauguracji z udziałem m.in. prof. Zygmunta Lalaka, prorektora UW ds. badań, oraz prof. Ewy Bulskiej, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, przewodniczącej Rady Programowej wspierającej merytorycznie realizację programu i odpowiedzialnej za przeprowadzeniu konkursu wyłaniającego uczestniczki.

 

Podczas wydarzenia przedstawiono szczegóły programu oraz planowanego badania prowadzonego przez prof. Julię Kubisę, dotyczącego sytuacji badaczek na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Pierwsza edycja programu  potrwa do lutego 2025 roku. Uczestniczki zostaną objęte opieką mentorek i mentorów. Wezmą też udział w indywidualnym doradztwie dotyczącym rozwoju kariery naukowej, specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz coachingu.

Program jest realizowany przez Sekcję ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w Biurze Spraw Pracowniczych UW, ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Działanie IV.5.2. „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek”).