Bezpieczna przyszłość energetyczna Europy, eko-gospodarka XXI wieku, współpraca transgraniczna dla Ziemi to tematy, o których rozmawiali eksperci ze świata nauki, polityki i biznesu podczas Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022. Wydarzenie odbyło się w dniach 20–22 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczyt Klimatyczny ToGetAir 2022 obejmuje Międzynarodowy Dzień Ziemi – święto obchodzone 22 kwietnia. W tym roku formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska. W Szczycie biorą udział eksperci uniwersyteccy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także ministerstw i samorządów wojewódzkich, reprezentanci spółek Skarbu Państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych i mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu oraz mediów.

 

Szczegółowa tematyka debat znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia: https://togetair.eu/agenda.

 

Zapis transmisji wydarzenia można obejrzeć online.

W zielonym trybie

20 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wydarzenie otworzyli: prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

– Uniwersytet Warszawski jest w zielonym trybie, co oznacza, że włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzimy badania, wdrażamy ich wyniki, kształcimy, promujemy. Tak chcemy działać – powiedziała prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, podczas otwarcia Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022.

 

W tym dniu tematem jednej z debat były sposoby przeciwdziałania zmianie klimatu. Prelegenci podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, co obecnie jest najbardziej istotne w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i jej skutkom. Rozmawiali też o tym, jak włączyć do krajowych polityk, strategii i planów przeciwdziałanie zmianie klimatu, a także mówili o mechanizmach zwiększających zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie tych zmian.

 

Skutki współczesnych zmian klimatu przeanalizował prof. Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. – Będziemy obserwować zmniejszenie częstości występowania pokrywy śnieżnej i występowania opadów śniegu w Polsce. Najprawdopodobniej do końca XXI wieku opady śniegu w południowej Polsce utrzymają się, ale w pozostałej części kraju będą rzadkością. Polska zima będzie przypominała zimę występującą współcześnie w zachodniej Europie – powiedział prof. Mirosław Miętus.

 

– Przyglądając się historii życia trzech pokoleń, obserwujemy drastyczną zmianę klimatu. Nigdy wcześniej w historii naturalnej Ziemi temperatura nie wzrastała tak szybko, w tak krótkim czasie. To stanowi zagrożenie. Na przełomie XIX i XX wieku na Ziemi żyło około miliarda ludzi, dziś żyje niemal 8 miliardów. W związku z tym skala zagrożenia, która wpływa na życie ludzi i przyrodę, jest bardzo duża – uważa prof. Miętus.

 

Prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, mówiła o tym, w jaki sposób skutki zmiany klimatu mogą wpłynąć na wody podziemne. – Około 80% wody, którą pijemy, to woda podziemna. Musimy więc ją chronić. Najważniejszym elementem jest prognozowanie i symulacja wielkości zasilania wód podziemnych. Znaczący wpływ na zagrożenie dla wód podziemnych ma susza. To jeden z powodów, dla których naukowcy opracowują scenariusze pozwalające przeciwdziałać skutkom zmian klimatu – podkreśla prof. Krogulec.

 

Inteligentny wpływ

Podczas drugiego dnia Szczytu Klimatycznego wystąpił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, który podkreślił, że wielu absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego odnosi sukcesy zawodowe, dzięki czemu ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, społecznej, kulturalnej i społecznej.

 

– Chcemy przyczynić się do tego, aby nasi absolwenci mieli świadomość, jak ważne jest środowisko. Z jednej strony edukujemy, a z drugiej pokazujemy praktyczne rozwiązania przyjazne dla środowiska – powiedział prof. Alojzy Z Nowak, rektor UW. Przypomniał też, że studenci i doktoranci mają realny wpływ na projektowanie proekologicznych rozwiązań stosowanych na uczelni.

 

W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego UW przygotował dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach. Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/agenda-na-rzecz-klimatu-i-zrownowazonego-rozwoju/.

 

Na UW uruchomiono również program „Inteligentny Zielony Uniwersytet”, a uniwersyteccy naukowcy współtworzą portal popularyzujący wiedzę „Nauka o klimacie”.

 

– Inteligentny Zielony Uniwersytet to projekt, który pozwala zastosować w praktyce założenia Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w uniwersyteckiej rzeczywistości. Podejmujemy działania, które mają wpłynąć na świadomość członków społeczności akademickiej, np. propagowanie idei zero waste, tworzenie jadłodzielni czy udostępnianie rowerowni. Chcemy także zbudować infrastrukturę opartą na najnowszych technologiach, w poszanowaniu kwestii związanych ze środowiskiem – podkreśla prof. Ewa Krogulec, prorektor UW.

 

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy „Race to Zero”. Zaangażowane w kampanię podmioty deklarują podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

 

Więcej informacji o uniwersyteckich działaniach proklimatycznych i prośrodowiskowych znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu/.