Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia studiowanie na innej niż macierzysta krajowej uczelni. Trwa rekrutacja do programu na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2022/2023. Zapisy są dostępne do 15 maja.

W organizacji programu MOST uczestniczy 20 polskich uczelni, które są sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia oraz 9 stowarzyszonych uczelni. Program umożliwia odbycie semestralnych lub rocznych studiów na innej uczelni niż macierzysta.

 

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci, którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.

 

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Do 15 maja trwają zapisy na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2022/2023. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie programu MOST: most.amu.uw.edu.pl, na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia UW: bok.uw.edu.pl oraz na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/programmost2000.