Astronomia i fizyka oraz matematyka prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim zajęły wysoką pozycję w najnowszym szanghajskim rankingu dziedzin naukowych. W tegorocznej edycji tego tematycznego zestawienia uczelni z całego świata znalazło się również dziewięć innych dyscyplin z UW.

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest od 2009 roku. W najnowszym zestawieniu znalazło się dziesięć dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Najwyższe miejsca uczelnia zajęła w kategoriach „Mathematics” oraz „Physics”. W obu przypadkach ulokowana została na pozycji 51-75 (wśród 500 notowanych jednostek), utrzymując wynik z zeszłorocznego rankingu.

 

Biorąc pod uwagę metodologię tworzenia tego zestawienia, sukces UW w powyższych dziedzinach jest zasługą zarówno matematyków i fizyków, jak również – w dużej mierze – badaczy z Obserwatorium Astronomicznego. W kategorii „Physics” twórcy zestawienia uwzględniali osiągnięcia w zakresie fizyki oraz takich jej działów jak akustyka czy optyka, ale także astronomia i astrofizyka.

 

W tegorocznym szanghajskim rankingu dziedzinowym znalazło się też dziewięć innych dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Są wśród nich: nauki polityczne (201-300), geografia (201-300), ekologia (201-300), chemia (301-400), ekonomia (301-400), nauka o atmosferze (301-400), informatyka (401-500), nauki o Ziemi (401-500) i psychologia (301-400).

 

GRAS to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich nauki przyrodnicze, społeczne oraz medyczne, inżynieria, jak również nauki o życiu.

 

W tym roku notowanych było ponad 4000 uczelni z całego świata. Najwięcej czołowych pozycji zajęły uniwersytety amerykańskie, z których najlepszy jest Uniwersytet Harvarda.

 

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

 

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej shanghairanking.com.