W tym roku odbędzie się czwarta edycja nagrody dydaktycznej rektora UW, przyznawanej indywidualnie nauczycielom akademickim za szczególne osiągnięcia na polu dydaktyki. W gronie kandydatów zgłoszonych do nagrody znajduje się 12 osób, reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze.

Nagroda dydaktyczna rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku rektor przyznaje trzy nagrody w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej w terminie do 31 maja każdego roku. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą także m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów. W tej edycji, w gronie zgłoszonych kandydatów znajduje się 12 osób z różnych wydziałów i jednostek UW.

Kandydaci zgłoszeni do nagrody dydaktycznej rektora UW:

 

 • dr Anna Bąkowska – Wydział Geologii
 • dr hab. Andrzej Dragan – Wydział Fizyki
 • dr hab. Agata Dziewulska – Centrum Europejskie
 • dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz – Wydział Pedagogiczny
 • dr Justyna Pokojska – Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
 • dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny
 • dr Piotr Schollenberger – Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii
 • prof. dr hab. Paweł Stępień – Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Katarzyna Wojnar – Instytut Ameryk i Europy
 • prof. dr hab. Leszek Zasztowt – Wydział Orientalistyczny
 • dr Krzysztof Ziach – Wydział Chemii

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w listopadzie z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagroda dydaktyczna rektora UW ma charakter pieniężny. Została ustanowiona w 2015 roku, a rok później rozstrzygnięto jej pierwszą edycję. Laureatami ubiegłorocznej odsłony zostali: dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii. Więcej o tym można przeczytać w artykule na stronie UW.

 

Zasady przyznawania nagrody określa regulamin, będący załącznikiem do zarządzenia rektora UW.