23 czerwca Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę laureatów stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. W gronie wyróżnionych osób jest dziewięcioro badaczy ze stopniem doktora oraz troje doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego.

Minister Edukacji i Nauki przyznał 217 stypendiów młodym naukowcom, w tym 52 doktorantom. W gronie laureatów jest 12 osób z UW.

 

Stypendia przyznawane są badaczom, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. Tegoroczni stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: archeologię, filozofię, historię, informatykę, psychologię, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki socjologiczne.

Laureaci stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Badacze ze stopniem doktora:

 

 • dr Bartłomiej Adam Błesznowski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (nauki socjologiczne);
 • dr Paulina Górska, Wydział Psychologii (psychologia);
 • dr Marcin Krzysztof Kotyl, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego (historia);
 • dr Wiktor Henryk Marzec, Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca (historia);
 • dr Zuzanna Sarnecka, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce (nauki o sztuce);
 • dr Maciej Dawid Sendłak. Wydział Filozofii (filozofia);
 • dr Oskar Skibski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (informatyka);
 • dr Maciej Miłosz Sokołowski, Wydział Prawa i Administracji (nauki prawne);
 • dr Kamil Łukasz Strzelak, Wydział Chemii (nauki chemiczne).

 

Doktoranci:

 • Julia Maria Chyla, Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez OBA przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce (archeologia);
 • Michał Jakub Lipka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (nauki fizyczne);
 • Piotr Michał Szustakiewicz, studia trzeciego stopnia (nauki chemiczne).

Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres. W przypadku młodych naukowców z UW jest to 36 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.

 

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MEiN >>