Elektroniczne Legitymacje Studenckie na Uniwersytecie Warszawskim będą ważne w systemie USOS do 30 września 2021 roku. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji. Dotychczas na UW wydano ponad 16 tys. tych dokumentów.

Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2021, poz. 737, art. 63, pkt. 3) legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. 

 

26 lutego 2021 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W czasie ograniczenia, o którym mowa w rozporządzeniu, a także 60 dni po jego zniesieniu legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne. Nie ma konieczności przyjeżdżania na uczelnię, by je przedłużyć.

 

ELS przedłużone w USOS

Od lutego 2020 roku studenci UW mają możliwość zamawiania mLegitymacji studenckiej. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg (m.in. zniżek w komunikacji miejskiej). Jej uruchomienie jest możliwe dzięki aplikacji mObywatel. Po zintegrowaniu tego systemu z aplikacją Mobilny USOS i połączeniu go z systemem uniwersyteckim możliwe jest instalowanie przez studentów UW mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

 

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS oraz serwisu USOSweb. 

Na wniosek prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) została przedłużona w systemie USOS z 30.06.2021 do 30.09.2021. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji.