Prof. Marcin Pałys, rektor UW udzielił odpowiedzi na listy otwarte pracowników uczelni dotyczące statusu doktorów habilitowanych. Przedstawił propozycje rozwiązań, które mogłyby znaleźć się w Statucie UW i innych regulacjach wewnętrznych.