Uniwersytet Warszawski uplasował się na pozycji 201-300 w rankingu THE University Impact Rankings. To nowa inicjatywa czasopisma Times Higher Education, która przedstawia wpływ uniwersytetów na społeczeństwo i gospodarkę. W zestawieniu oceniono, jak uczelnie przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W 2015 roku państwa członkowskie ONZ przyjęły dokument zawierający siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, które dotyczą m.in. eliminacji ubóstwa, głodu, zmniejszenia nierówności, przeciwdziałania zmianom klimatu czy ożywienia globalnego partnerstwa.

 

W pilotażowym rankingu czasopisma Times Higher Education autorzy wzięli pod uwagę jedenaście celów zrównoważonego rozwoju. Trzy z nich miały wpływ na pozycję rankingową Uniwersytetu Warszawskiego, który uplasował się w przedziale 201-300. Uczelnia zajęła również 65. miejsce w zestawieniu dotyczącym realizacji celu siedemnastego „Partnerships for the Goals”.

 

Więcej informacji