Naukowcy z zespołu MultiLADA, który działa na Wydziale Psychologii UW, opracowali aplikację mobilną do obserwowania najwcześniejszego rozwoju językowego dzieci. „StarWords – every word counts” to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z badaczami z Oslo Metropolitan University, University of Oslo, Lancaster University i University of Cambridge prowadzą projekt, którego celem jest zbadanie wczesnego rozwoju językowego polskich dzieci jedno- i wielojęzycznych. Naukowcy badają pierwsze wypowiedziane słowa dziecka, rozwój słownictwa, składanie pierwszych zdań i rozwój gramatyki.

 

– Mimo że dwu- i wielojęzyczność jest obecnie powszechna (także wśród Polaków mieszkających za granicą), nadal niewiele wiadomo o wczesnym rozwoju językowym dzieci dwu- i wielojęzycznych. Dotychczasowe badania w większości opierały się na papierowych kwestionariuszach lub wywiadach z rodzicami, jednak z uwagi na trudności logistyczne takie badania mają tylko kilka punktów pomiarowych, np. spotkania z rodzicami raz na pół roku – mówi prof. Ewa Haman, kierownik projektu „Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich”.

 

Raporty rodzicielskie

Naukowcy stworzyli aplikację mobilną przypominającą internetowy dzienniczek mowy. Mogą z niej korzystać rodzice polskich dzieci jedno-, dwu-, a nawet trójjęzycznych. W aplikacji należy podać podstawowe informacje o dziecku, m.in. płeć, datę urodzenia, języki dziecka, a następnie wpisywać nowe gesty, słowa i zdania dziecka. Dodatkowo rodzice regularnie udzielają informacji na temat otoczenia językowego dziecka i języków, do których ma ono dostęp. Aby ułatwić rodzicom systematyczność, aplikacja wysyła regularne powiadomienia.

 

– Nasz projekt pomoże precyzyjnie wskazać wiek pierwszych osiągnięć, czyli wystąpienie pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych, w mowie dzieci jedno- i wielojęzycznych oraz określić czynniki związane ze środowiskiem językowym, które na te osiągnięcia wpływają. Chcemy także, żeby wyniki badania były podstawą do formułowania rekomendacji dla rodziców i profesjonalistów zajmujących się małymi dziećmi. Aby osoby te mogły skutecznie wspierać rozwój językowy jedno- i wielojęzycznych dzieci – wyjaśnia prof. Haman.

 

 

W zamian za aktywność w aplikacji rodzice otrzymują dostęp do materiałów na temat rozwoju dziecka: podcastów z naukowcami, artykułów oraz mają dostęp do spersonalizowanych kolorowanek i voucherów do internetowej księgarni.

 

Bezpłatna aplikacja „StarWords – every word counts” skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 0-2 lat. Aplikacja dostępna jest w sklepach Google Play Store oraz Apple App Store.

Projekt „Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” finansowany jest z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki. Przedsięwzięcie realizowane jest pod kierunkiem prof. Ewy Haman (Uniwersytet Warszawski) i prof. Niny Gram Garmann (OsloMet). Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu >>