Projekt Środowisko Prawne 2020 to cykl powiązanych ze sobą tematycznie spotkań z zakresu ekologii społecznej. Katastrofa klimatyczna, energia atomowa czy etyczny status zwierząt to część tematów, które chcą poruszyć członkowie Zespołu ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności z WPiA UW. Pierwsze spotkanie, dotyczące kryzysu instrumentów rynkowych w prawie ochrony środowiska, odbyło się online 24 listopada.

Zespół badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności działa na Wydziale Prawa i Administracji UW od lutego 2020 roku. Do tej pory prawnicy zabierali głos w sprawie zmiany systemu tworzenia i powiększania parków narodowych (uchwała Rady Wydziału), a także podczas ostatnich wyborów rektora UW. Przygotowali wtedy list otwarty skierowany do kandydatów oraz społeczności akademickiej UW. Znajdują się w nim postulaty podjęcia działań związanych z ochroną środowiska.

 

W tym roku akademickim rozpocznie się projekt Środowisko Prawne 2020. Jest to cykl powiązanych ze sobą tematycznie spotkań z zakresu ekologii społecznej. Udział w nim wezmą badacze i praktycy z kraju i zagranicy, zajmujący się naukami przyrodniczymi, społecznymi czy humanistyką. – Chcemy wywołać debatę akademicką na tematy takie, jak np. katastrofa klimatyczna, energia atomowa czy etyczny status zwierząt. Spotkania są przeznaczone dla całego środowiska akademickiego – mówi dr hab. Cezary Błaszczyk z WPiA UW, członek Zespołu.

 

24 listopada o godz. 15 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu zatytułowane „Kryzys instrumentów rynkowych w prawie ochrony środowiska?”. Jego gościem będzie dr hab. Aleksander Gubrynowicz, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego WPiA UW. Opowie o wpływie problemów środowiskowych na rynek finansowy oraz o potencjalnym wykorzystaniu instrumentów rynkowych do ochrony środowiska. Po wykładzie przewidziany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję.

 

Projekt Środowisko Prawne 2020 organizowany jest przy wsparciu z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Link do wydarzenia na portalu Facebook.