26 czerwca, podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2018 roku”. W dokumencie opisane są najważniejsze wydarzenia i działania uczelni z poprzedniego roku kalendarzowego. Sprawozdanie zawiera dane statystyczne dotyczące społeczności uniwersytetu, rekrutacji na studia i kształcenia, działalności naukowej i komercjalizacji wyników badań, współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej, finansów uczelni, realizowanych inwestycji oraz ogólnouczelnianych programów.

– 1 października zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadziła ona wiele istotnych zmian dotyczących funkcjonowania szkół wyższych. Przede wszystkim to uczelnia jako całość stała się głównym podmiotem systemu, w miejsce uczelnianych jednostek organizacyjnych. Wiele rozstrzygnięć przeniesiono z ustawy na poziom wewnętrznych statutów. O tym, w jakim kierunku zmieniać uniwersytet, zaczęliśmy rozmawiać jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa – napisał we wstępie do publikacji prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

W sprawozdaniu dotyczącym roku 2018 znaleźć można informacje na temat: sojuszu European University Alliance 4EU+, programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), grantów zdobytych przez uniwersyteckich badaczy, 8 nowych spółek spin-off, 20-lecia udziału uczelni w programie Erasmus, prac nad wdrożeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nowych inicjatyw, takich jak Centrum Pomocy Psychologicznej UW. W tym roku w sprawozdaniu po raz pierwszy zamieszczone zostało Executive summary, zwierające najważniejsze informacje na temat UW w 2018 roku w języku angielskim.

 

Pobierz dokument:

 

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji centralnej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

 

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.