12 września w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się spotkanie pracowników administracji uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego, którzy odpowiadają za organizację kształcenia na uczelniach. 

Celem spotkania było nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między pracownikami administracji, którzy zajmują się organizacją kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

W rozmowach poruszone zostały zagadnienia dotyczące aktualnego modelu organizacji i obsługi kształcenia, mobilności zagranicznej studentów w ramach studiów wspólnych oraz programu Erasmus+. Omówiono też kwestie dotyczące rekrutacji na studia i obsługi cudzoziemców, a także sprawy dotyczące stypendiów oraz pomocy materialnej udzielanej studentom i doktorantom.

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i kierownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z prof. Armenem Edigarianem, prorektorem UJ ds. dydaktyki. Uniwersytet Warszawski reprezentowali: prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, pełnomocnicy rektora w obszarze kształcenia, pracownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki UW oraz innych jednostek związanych z organizacją kształcenia.

 

Centrum Wsparcia Dydaktyki powstało na UW w 2021 roku, skupia biura administracji ogólnouniwersyteckiej, które znajdują się w pionie prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia oraz odpowiadają za organizacją procesu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

CWD UW tworzą: Biuro ds. Rekrutacji, Biuro ds. Obsługi Kształcenia, Biuro ds. Pomocy Materialnej, Biuro Innowacji Dydaktycznych, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Pomocy Psychologicznej.

 

Więcej informacji o CWD UW znajduje się na stronie: www.cwd.uw.edu.pl