Stwarzanie przyjaznych warunków rozwoju kariery naukowej jest istotnym elementem Human Resources Strategy for Researchers, wdrażanej przez instytucje wyróżnione HR Excellence in Research. Powołanie doradcy zapewniającego zindywidualizowane podejście do planów wytyczania naukowej drogi przez pracowników, doktorantów i studentów uczelni stanowi kolejny krok Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji tej misji.

Uniwersytet Warszawski wspiera rozwój kariery naukowej członków swojej społeczności m.in. poprzez zawiązywanie strategicznych sojuszy z uznanymi uczelniami badawczymi z zagranicy, np. w ramach Sojuszu 4EU+, który uzyskał status Uniwersytetu Europejskiego.

 

Istotnym działaniem jest również tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej. 1 września pracę na UW rozpoczęła doradczyni ds. rozwoju ścieżki kariery naukowej, która pomoże badaczom zidentyfikować wymagające wzmocnienia lub brakujące kompetencje, doradzi w zakresie instrumentów finansowania działalności naukowej, a także przygotuje indywidualny plan rozwoju ścieżki kariery naukowej, z uwzględnieniem wymogów stawianych kandydatom np. na stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie czy laureatom grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

 

Indywidualne podejście

– Zgodnie z założeniem doradczyni spotka się indywidualnie z zainteresowanymi naukowcami, doktorantami czy studentami, którzy osiągnęli już pierwsze sukcesy naukowe. Przeanalizuje i omówi ich CV oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe, dokona tzw. analizy „luk”, pozna ich ambicje naukowe na najbliższych kilka lat. W ten sposób będzie mogła dobrać odpowiednie instrumenty, które pomogą naukowcom osiągnąć ich cele. Będzie mogła np. wskazać, o jakie granty mogą się ubiegać, jakich szkoleń potrzebują – z tworzenia prezentacji naukowych, zarządzania projektami czy ochrony własności intelektualnej – w jakich periodykach publikować, jak skomercjalizować wyniki – tłumaczy Diana Pustuła, kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

 

Funkcję doradczyni ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej na UW pełni Magdalena Chomicka, ekspertka w zakresie aplikowania o granty i ich realizacji, doświadczona m.in. w prowadzeniu szkoleń dotyczących grantów ERC oraz Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.

 

Broker informacji

Na UW współpracować będzie m.in. z Biurem Spraw Pracowniczych, specjalistkami ds. rankingów (w zakresie publikacji naukowych), Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii, managerami nauki, Biurem Międzynarodowych Programów Badawczych (w zakresie grantów międzynarodowych i współpracy w ramach Sojuszu 4EU+), Biurem Obsługi Badań, Biurem Współpracy z Zagranicą czy Biblioteką Uniwersytecką (Data Management Plan). – Doradczyni będzie zatem pełnić funkcję swego rodzaju brokera informacji – mówi Diana Pustuła.

 

Do jej zadań oprócz przygotowywania indywidualnych planów rozwoju kariery, będzie należało również, m.in. organizacja szkoleń dla naukowców czy doradzanie młodym badaczkom i dydaktyczkom.