Prorektor UW ds. rozwoju, prof. Ewa Krogulec, została członkinią Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. – Udział naukowców w radach naukowych parków narodowych jest ważnym elementem pracy w ramach trzeciej misji Uniwersytetu i wpisuje się w ekspercką działalność na rzecz ochrony środowiska – mówi powołana do rady prorektor.

21 września minister klimatu i środowiska wydał zarządzenie rozszerzające skład Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Do jej zadań należą m.in.: ocena stanu środowiska naturalnego parku, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody, ocena realizacji tych planów, przedstawianie wniosków i opinii dotyczących ochrony ekosystemów.

 

Świętokrzyski Park Narodowy powstał w 1950 roku w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczej Gór Świętokrzyskich, najstarszego łańcucha górskiego w Polsce. 95% powierzchni parku zajmują lasy, a 38% terenu znajduje się pod ścisłą ochroną, w której działalność człowieka jest zabroniona.

 

W Górach Świętokrzyskich zlokalizowane jest Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach. Ośrodek znajduje się na obszarze nieczynnego kamieniołomu Korzecko, gdzie geolodzy prowadzą badania, a studenci nauk o ziemi odbywają zajęcia terenowe.

 

Prof. dr hab. Ewa Krogulec jest geologiem, absolwentką Wydziału Geologii UW. Zajmuje się badaniami hydrogeologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanu i jakości wód podziemnych. Jest autorką lub współautorką około 200 publikacji naukowych. Kierowała ponad 40 projektami badawczymi. Dwukrotnie pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Prof. Ewa Krogulec jest członkinią wielu rad naukowych, w tym Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Pełni też ważne funkcje w gremiach naukowych i zespołach przy różnych instytucjach.