25 i 26 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt 4EU+ dla Ukrainy II. Przedsięwzięcie dotyczy współpracy Sojuszu 4EU+ z trzema instytucjami partnerskimi z Ukrainy: Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki oraz Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Karazina.

Projekt 4EU+ dla Ukrainy II jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Koordynuje go Uniwersytet Warszawski. Przedsięwzięcie jest elementem programu „Solidarni z Ukrainą”. Zakłada ono działania edukacyjno-rozwojowe, które są komplementarne i synergiczne z inicjatywami Sojuszu 4EU+. Szczegółowe informacje o projekcie >>

 

Wcześniej NAWA przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu na ten cel ponad 760 tys. zł finansowania. Projekt 4EU+ dla Ukrainy realizowany był do 31 grudnia 2023 roku. Więcej informacji >>

 

25 i 26 kwietnia przedstawiciele ukraińskich uczelni partnerskich oraz uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+ spotkali się na UW, aby porozmawiać na temat współpracy. Wydarzenie otworzył prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci jednostek UW, m.in. Katedry Ukrainistyki, Katedry Lingwistyki Stosowanej, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedry Anglistyki, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania oraz Ośrodka Badań nad Migracjami.

 

26 kwietnia odbyły się również warsztaty AI: practical hands-on learning of Large Language Models, AI tools and outline of ethics. Where we are and where we are heading, zorganizowane dla uczestników spotkania na UW. Zajęcia poprowadził dr Colin Lewis, który współpracuje z Wydziałem Zarządzania UW.

 

Projekt 4EU+ dla Ukrainy II koordynowany jest przez Uniwersytet Warszawski (Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro 4EU+). Jego realizacja będzie trwać do 31 grudnia.