Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej po raz kolejny przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu środki na realizację projektu 4EU+ dla Ukrainy w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”. Przedsięwzięcie dotyczy współpracy Sojuszu 4EU+ z trzema instytucjami partnerskimi z Ukrainy.

Sojusz 4EU+ składa się z ośmiu uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu Genewskiego oraz (od 2023 roku) Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas. Uczelnie realizują wspólnie programy edukacyjne i badawcze, współpracują w zakresie  innowacji, transferu technologii i społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.

 

Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Uniwersytet Warszawski po raz kolejny otrzymał od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) finansowanie na realizację projektu 4EU+ dla Ukrainy. Środki w wysokości 685 580 zł zostaną przeznaczone na wzmocnienie i rozwój współpracy Sojuszu 4EU+ z trzema uczelniami partnerskimi z Ukrainy: Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki oraz Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Karazina.

 

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warszawski. Finansowanie umożliwi podjęcie  działań edukacyjno-rozwojowych, które są komplementarne i synergiczne z działaniami 4EU+. Zakładane są  m.in.:

  • dalszy rozwój elastycznych ścieżek kształcenia służących pozyskiwaniu cennych kompetencji (w tym, językowych,  międzykulturowych, cyfrowych);
  • dostęp do standardów Europejskiego Obszaru Edukacji;
  • wzmocnienie potencjału badawczego i dydaktycznego, z naciskiem na innowacyjne rozwiązania, dostosowane do wymogów współczesnego świata.

Projekt przewiduje również wirtualne i hybrydowe kursy, krótkie programy i praktyczne warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mogli dostosowywać swoje ścieżki edukacyjne i kompetencje do potrzeb oraz preferencji, a w rezultacie efektywnie dopasowywać je do wymogów rynku pracy.

 

Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Biuro Współpracy z Zagranicą we współpracy z Biurem 4EU+. Jego realizacja będzie trwać do 31 grudnia.