Nie żyje prof. Andrzej Pohorille, wybitny biofizyk, absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość, że zmarł prof. Andrzej Pohorille,

 

jeden z najbardziej zasłużonych biofizyków i astrobiologów na świecie,

 

pionier w zakresie badania początków życia w kosmosie,

 

absolwent Wydziału Fizyki UW, na którym uzyskał również stopień doktora,

 

w latach 1972–1983 zatrudniony na Wydziale Fizyki UW,

 

pracownik Uniwersytetu Kalifornijskiego,

 

dyrektor Centrum Astrobiologii Obliczeniowej NASA,

 

Wspaniały Naukowiec, Autorytet, Przyjaciel Uniwersytetu i Polski.

 

Cześć Jego pamięci.

Prof. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego