Publikujemy komunikat odnoszący się do listu otwartego społeczności studenckiej UW.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi przebiegu wyborów elektorów z grona studentów Uniwersytetu Warszawskiego informujemy, że Samorząd Studentów UW jest w swoich działaniach wspólnotą autonomiczną, która podejmuje decyzje samodzielnie, bez ingerencji struktur uczelnianych.

 

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego ważność wyborów stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza, która jest też właściwym podmiotem do kierowania wniosków dotyczących protestów wyborczych.

 

Biuro Prasowe UW