Biblioteka Uniwersytecka uruchomiła usługę, dzięki której każdy czytelnik z ważną kartą biblioteczną może mieć wpływ na wybór elektronicznej książki do zakupu. „Zakup Decyzją Czytelnika” umożliwi poszerzenie zasobów online biblioteki.

„Zakup Decyzją Czytelnika” to odwzorowanie rozpowszechnionej na świecie usługi pod nazwą Demand-Driven Acquisition (DDA). Służy ona efektywnemu i dostosowanemu do potrzeb odbiorców rozwojowi zasobów bibliotecznych. Jej idea polega na udostępnianiu możliwości przeglądania listy określonych pozycji bibliograficznych bez konieczności ich wcześniejszego zakupu. To użytkownik decyduje, który tytuł zostanie włączony do zasobów biblioteki.

 

BUW umożliwia zapoznanie się z kolekcją 200 tysięcy e-książek z różnych dziedzin nauki. Każda osoba posiadająca ważne konto biblioteczne może zdecydować, która z nich zostanie kupiona przez bibliotekę.

 

Aby przejrzeć dostępne w kolekcji tytuły, na stronie głównej BUW należy wybrać zakładkę „E-książki” i w polu wyszukiwania wpisać dowolny wyraz odnoszący się do interesującego tytułu, autora lub słowa kluczowego danej e-książki.

 

Pojawiający się przy wynikach wyszukiwania czerwony znak „Zakup Decyzją Czytelnika” oznacza, że dana e-książka nie jest jeszcze własnością BUW. Automatyczny zakup wybranej pozycji przez bibliotekę może być wywołany przez użytkownika, który spełni jeden z następujących warunków (w zależności od uprawnień użytkownika wynikających z pozwoleń wydawcy):

 

  • pobranie całej e-książki,
  • wyświetlanie e-książki przez ponad 10 minut,
  • otwarcie ponad 10 stron e-książki,
  • wydrukowanie całości lub części e-książki,
  • przesłanie całości lub części e-książki za pośrednictwem e-mail,
  • skopiowanie i wklejenie części wybranej strony e-książki do dowolnego tekstu.

W każdym miesiącu BUW przeznacza stałą kwotę z budżetu na zakup e-książek. W przypadku wyczerpania puli środków znak „Zakup Decyzją Czytelnika” zniknie, a zakup danej e-książki będzie możliwy w następnym miesiącu.

Ewentualne uwagi na temat usługi ZDC należy zgłaszać, wysyłając wiadomość na adres e-mail gromadzenie.buw@uw.edu.pl.