Spojrzenie na Holocaust z polskiej perspektywy będzie tematem kolejnego wystąpienia w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. W roli prelegenta wystąpi prof. Dariusz Stola, specjalista w zakresie historii współczesnej. Wykład pt. „Polskie dyskusje o Zagładzie” odbędzie się 16 kwietnia.

Prof. Dariusz Stola to historyk, do którego zainteresowań badawczych należą takie kwestie jak dwudziestowieczne migracje międzynarodowe, Zagłada Żydów oraz społeczno-polityczny wymiar PRL. Jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN. W jego dorobku znajduje się członkostwo w licznych stowarzyszeniach, organizacjach naukowych i zespołach badawczych, w tym w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2019 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu konkursu na nowego dyrektora tej placówki (pod koniec lutego bieżącego roku) wyraził chęć ponownego ubiegania się o to stanowisko.

 

Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Prof. Dariusz Stola wystąpi jako prelegent podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Wykład pt. „Polskie dyskusje o Zagładzie” odbędzie się 16 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wstęp na wydarzenie jest wolny.

 

To siódme spotkanie w ramach tegorocznego cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Wykłady organizowane są na UW od 2000 roku. W każdym roku akademickim jest ich osiem. Prelegentami są naukowcy, osoby związane ze światem kultury i sztuki oraz politycy.

 

„8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” na Facebooku>>