W drugiej połowie czerwca oraz w lipcu odbywać się będą spotkania online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) Inicjatywy doskonałości na UW, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te adresowane są do wszystkich członków społeczności Uniwersytetu. Pierwsze z cyklu spotkań, dotyczące POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki” odbędzie się 23 czerwca.

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

 

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW odbywać się będą spotkania otwarte online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), które zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

 

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in. jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych priorytetowych obszarów badawczych.

 

Spotkanie online dotyczące POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki”

Pierwsze spotkanie online, dotyczące POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki” odbędzie się 23 czerwca, w godz. 17:00-19:00.

 

W spotkaniu wezmą udział m.in.: prorektor ds. naukowych, dr hab. Maciej Duszczyk, zespół koordynujący działalność POB „Przekraczanie granic humanistyki” – dr hab. Justyna Olko (Wydział ”Artes Liberales”), dr hab. Agnieszka Szarkowska (Wydział Lingwistyki Stosowanej) oraz dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (Wydział Historyczny), a także kierownicy poszczególnych działań realizowanych w ramach POB 4.

 

Rejestracja na spotkanie dostępna jest poprzez stronę https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/. Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom przez organizatorów najpóźniej w przeddzień spotkania.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, a nie udało im się zarejestrować na wydarzenie, mogą obejrzeć transmisję na żywo na stronie IDUB. Więcej informacji >>

Terminy spotkań:
  • „Przekraczanie granic humanistyki” (POB 4)  – 23 czerwca, godz. 17:00-19:00,
  • „Badania dla Ziemi” (POB 1) – 30 czerwca, godz.10:00-15:00,
  • „U podstaw mikro i makro świata” (POB 2) – 1 lipca, godz. 10:00-14:00,
  • „Wyzwanie petabajtów” (POB 3) – 2 lipca, godz.14:30,
  • „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” (POB 5) – 10 lipca, godz. 10:00-13:00.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) pod adresem https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz w zakładce na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.