1 grudnia odbędzie się podwójne podsumowanie programów EIT Food: RIS Government Executive Academy (GEA) oraz RIS Research Infrastructure Network (RIN). Są one koordynowane przez Wydział Zarządzania UW oraz konsorcjum EIT Food w ramach EIT Food Public Sector Representatives Activity Line.

EIT Food to część European Institute of Innovation & Technology (EIT) należącego do European Knowledge and Innovation Community (KIC), która została powołana w celu transformacji ekosystemów żywności. Konsorcjum tworzą przedsiębiorstwa, uniwersytety, ośrodki i instytuty badawcze z 15 krajów w Europie. Chcą stworzyć przyszłościowy i efektywny sektor spożywczy w ramach wspólnego ekosystemu żywności.

 

Konsorcjum wraz z Wydziałem Zarządzania UW, poprzez EIT Food PSRAL, starają się rozwijać potencjał i edukację zawodową w krajach Regional Innovation Scheme (RIS) w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Prowadzą programy EIT Food RIS Government Executive Academy (GEA) oraz EIT Food RIS Research Infrastructure Network (RIN).

 

GEA to program szkoleniowy dla przedstawicieli kadry wyższej sektora publicznego z krajów EIT RIS zapewniający pogłębianie wiedzy na temat innowacji rolno-spożywczych i regulacji sektorowych.

 

RIN od 2021 roku (wdrożenie pilotażowe), wspiera organizacje naukowe sektora rolno-spożywczego, posiadające infrastruktury badawcze, zapewniając uczestnikom interaktywne szkolenia i wsparcie w celu zwiększenia komercyjnego wykorzystania oraz widoczności ich infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych.

 

Podsumowanie programów

W czwartej edycji RIS Government Executive Academy wzięły udział 42 osoby z 18 krajów. Uczestnicy brali udział w intensywnym programie typu MBA. W pilotażowej edycji RIS Research Infrastructure Network 2021 uczestniczyło 21 osób z trzech krajów, korzystając z warsztatów i sesji mentoringowych online. Oba programy prowadzone są przez czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie badań i zarządzania innowacjami w branży rolno-spożywczej.

 

Dwa programy partnerskie EIT Food RIS PSRAL są realizowane przez Uniwersytet Warszawski i EIT Food przy wsparciu Danone Nutricia, DIL German Institute of Food Technologies, VTT Technical Research Centre of Finland, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz BIOAZUL.

 

Wspólna sesja finałowa GEA i RIN odbędzie się 1 grudnia online w godz. 12.00–17.00 za pośrednictwem platformy Zoom (w języku angielskim). Link do spotkania znajduje się w agendzie wydarzenia. Wezmą w niej udział uczestnicy obu programów. Zespoły zaprezentują swoje projekty przed ekspertami i delegacjami z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz EIT Food, partnerami EIT Food oraz przedstawicielami z krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.