Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Granty otrzymało 108 projektów, w których realizacji biorą udział badacze z Uniwersytetu Warszawskiego.

W obu konkursach nagrodzono razem 912 projektów na kwotę 636 mln zł. Badacze z UW – jako kierownicy lub partnerzy – otrzymali 108 grantów.

 

OPUS 21

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

Spośród 2314 wniosków do finansowania zakwalifikowano 417 projektów na łączną kwotę ponad 559 mln zł.

Granty w konkursie OPUS 21 otrzymały 43 projekty realizowane przez naukowców z UW:
 • 8 z Wydziału Chemii;
 • 5 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • 4 z Wydziału Prawa i Administracji;
 • 2 z Centrum Nowych Technologii;
 • 2 z Wydziału Biologii;
 • 2 z Wydziału Fizyki;
 • 2 z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • 2 z Wydziału Neofilologii;
 • 2 z Wydziału Psychologii;
 • 2 z Wydziału Socjologii;
 • 1 z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego;
 • 1 z Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich;
 • 1 z Wydziału Archeologii;
 • 1 z Wydziału Historii;
 • 1 z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • 1 z Wydziału Orientalistycznego;
 • 1 z Wydziału Polonistyki.

 

W realizacji 5 nagrodzonych projektów naukowcy z UW uczestniczą jako partnerzy w konsorcjach prowadzonych przez inne podmioty.

 

Największe dofinansowanie, na kwotę 3 978 400 zł, przyznano projektowi pt. „Kwantowo-krystalograficzne poszukiwania nowych odmian polimorficznych lodu i hydratów”, kierowanemu przez prof. Krzysztofa Woźniaka z Wydziału Chemii.

PRELUDIUM 20

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora (nie trzeba być nawet doktorantem), temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 

Spośród 2217 wniosków do finansowania zakwalifikowano 495 projektów na łączną kwotę 77 mln zł.

Granty w konkursie PRELUDIUM 20 otrzymało 65 projektów realizowanych przez naukowców z UW:
 • 9 z Wydziału Fizyki;
 • 6 z Wydziału Historii;
 • 5 z Wydziału Biologii;
 • 5 z Wydziału Filozofii;
 • 5 z Wydziału Psychologii;
 • 4 z Wydziału Chemii;
 • 4 z Wydziału Prawa i Administracji;
 • 4 z Wydziału Socjologii;
 • 3 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • 2 z Centrum Nowych Technologii;
 • 2 z Wydziału Archeologii;
 • 2 z Wydziału „Artes Liberales”;
 • 2 z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • 2 z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • 2 z Wydziału Neofilologii;
 • 2 z Wydziału Zarządzania;
 • 1 z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego;
 • 1 z Centrum Badań Andyjskich;
 • 1 z Wydziału Polonistyki;
 • 1 z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • 1 z Obserwatorium Astronomicznego;
 • 1 ze Środowiskowego Laboratorium CIężkich Jonów.

 

Największe dofinansowanie, na kwotę 210 000 zł, przyznano projektom: „Razem czy osobno – jak bakterie wewnątrzstrzępkowe wpływają na swojego grzybowego gospodarza?” kierowanemu przez Alicję Elżbietę Okrasińską z Wydziału Biologii oraz „Nanomateriały o wzmocnionej i przełączalnej chiralności plazmonowej dzięki daleko zasięgowemu uporządkowaniu metalicznych nanoprętów w ciekłokrystaliczne układy helikalne” kierowanemu przez Martynę Tupikowską z Wydziału Chemii.

Pełne listy rankingowe konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne na stronie NCN >>