Prof. Bogdan Jaroszewicz i dr Katarzyna Nowak z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW oraz prof. Michał Żmihorski z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży apelują o wypracowanie takiego sposobu zabezpieczenia granicy państwa, który zminimalizuje negatywne oddziaływanie na różnorodność biologiczną. List z apelem został opublikowany w czasopiśmie naukowym „Science”.

Autorzy listu zwracają uwagę, że kwestia zabezpieczenia granic nie dotyczy jedynie kryzysu humanitarnego i spraw związanych z bezpieczeństwem, ale także kwestii związanych z ochroną przyrody.

 

Puszcza Białowieska jest w całości transgranicznym obiektem światowego dziedzictwa UNESCO. Badacze podkreślają, że budowa ściany granicznej stanowi barierę dla migracji zarówno dużych, jak i małych zwierząt np. rysi, a także może stanowić jak w przypadku ptaków – zagrożenie dla życia zwierząt. Mur na granicy może także potencjalnie powodować konflikty świata przyrody z człowiekiem  – np. przeniesienie obszarów żerowania zwierząt z lasów na tereny rolnicze.

 

– Na całym świecie współcześnie jest ponad 32 tys. kilometrów murów granicznych na około 70 granicach międzypaństwowych. Wyniki badań przeprowadzonych w tych miejscach pokazują, że mury są bardzo skutecznym sposobem ograniczania migracji zwierząt, natomiast nie zabezpieczają efektywnie granicy przez przekroczeniem jej przez człowieka – wskazuje prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW.

 

W liście opublikowanym w czasopiśmie „Science” badacze wzywają społeczność europejską i międzynarodową do poszanowania środowiska naturalnego i zachowania ekosystemów podczas planowania działań stanowiących odpowiedź na kryzysy migracyjne. Autorzy apelują także do władz w Polsce i na Białorusi o uwzględnienie konieczności ochrony Puszczy Białowieskiej będącej wspólnym dziedzictwem pogranicza obu państw.

 

Tekst „Poland’s border wall threatens ancient forest” dostępny jest po zalogowaniu na stronie czasopisma „Science”: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0451