Do 24 kwietnia jednostki dydaktyczne UW mogą zgłaszać kandydatki i kandydatów na wykładowców wizytujących w roku akademickim 2020/2021. W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, w trzech turach konkursu, zatrudnionych zostanie co najmniej 33 naukowców z zagranicy.

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, które mogą zaproponować dowolną liczbę osób. Nazwiska wykładowców wizytujących poznamy 30 maja. Zagraniczni goście będą zatrudniani na UW na okres od 2 do 5 miesięcy.

 

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kandydatury osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub posiadających obywatelstwo polskie, ale co najmniej od 3 lat zatrudnionych na zagranicznej uczelni lub w zagranicznej instytucji badawczej.

 

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację międzynarodowego transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności, doskonalenie umiejętności językowych studentów.

 

Regulamin konkursu, formularze aplikacyjne i szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZIP.