Przyznawane przez MNiSW wyróżnienia to finansowe nagrody dla aktywnych młodych badaczy. Wśród nich znalazło się w tym roku 13 naukowców z UW.

Adresatami stypendiów są badacze, którzy mimo młodego wieku posiadają zasługujący na uznanie dorobek naukowy. Limit wiekowy starających się o nagrodę to 35 lat. MNiSW przyznaje stypendia osobom prowadzącym działalność w ramach różnych dziedzin naukowych. Wniosek o wyróżnienie danego kandydata składa zatrudniająca go jednostka. W zakończonej właśnie, XII edycji konkursu, rozpatrywano ich łącznie 1129.

 

Ostatecznie stypendium w wysokości 5 390 złotych miesięcznie otrzymywać będzie 181 młodych naukowców. Wśród nich znajduje się 13 badaczy z UW, którzy w sumie otrzymają 2 522 520 złotych z ministerialnej puli (35 121 240 złotych).

 

Na liście laureatów konkursu o stypendia MNiSW dla młodych naukowców znajdują się następujące osoby reprezentujące UW:

 1. dr Piotr Krzysztof Skowron (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 2. dr Piotr Amit Nayar (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 3. dr Magdalena Kozłowska (Wydział Historyczny),
 4. dr Michał Paweł Choptiany (Wydział „Artes Liberales”),
 5. dr Maciej Roman Molas (Wydział Fizyki),
 6. dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak (Centrum Nowych Technologii),
 7. dr Silvio Osella (Centrum Nowych Technologii),
 8. dr Agnieszka Ewa Brylak (Wydział Neofilologii),
 9. dr Piotr Bolesław Kubiński (Wydział Polonistyki),
 10. dr Wojciech Karol Czerwiński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 11. dr Ewa Cukrowska-Torzewska (Wydział Nauk Ekonomicznych),
 12. dr Piotr Garbacz (Wydział Chemii),
 13. dr Julia Zofia Pawłowska (Wydział Biologii).

Stypendia dla wybitnych młodych badaczy przyznawane są od 2006 roku. Pobierają je osoby wyróżniające się m.in. bogatym dorobkiem naukowym, wysoką jakością prowadzonych badań, udziałem w projektach międzynarodowych oraz dużą liczbą otrzymanych nagród.

 

Nagrodzeni w tym roku badacze będą otrzymywać świadczenie MNiSW przez trzy lata.

 

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie internetowej MNiSW.