Przeszklony budynek stojący na Małym Dziedzińcu UW to inicjatywa działającego od września 2017 roku punktu informacyjnego skierowanego głównie do zagranicznych studentów. Pawilon Welcome Point (WP) można odwiedzać od 17 września do 12 października.

Pracownicy tej jednostki na co dzień funkcjonują w Szpitalu św. Rocha. Już drugi raz, wraz z działającymi na rzecz WP studentami, przenoszą się tymczasowo do usytuowanego na Małym Dziedzińcu pawilonu. Ma to służyć przede wszystkim skuteczniejszemu dotarciu do odbiorców, których zasadniczą część stanowią studenci z zagranicy. – Welcome Point przez cały rok służy pomocą wszystkim studentom i kandydatom zagranicznym, a na początku roku akademickiego, kiedy przyjeżdżających studentów jest najwięcej, otwieramy się na nich jeszcze bardziej dosłownie. Pomagamy nie tylko odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przestrzeni uniwersyteckiej, ale także w rozwiązaniu mniej typowych problemów oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu – mówi Katarzyna Basisty, kierownik Welcome Point.

 

Okres tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego charakteryzuje się zwiększonym zainteresowaniem obcokrajowców formalnościami i wszelkimi innymi sprawami związanymi z podjęciem nauki na UW. Porad w tym zakresie udzielają pracownicy WP w pawilonie. Można go odwiedzać do 12 października w godzinach 9:00-16:30 na Małym Dziedzińcu kampusu głównego. Pomoc znajdą tu w szczególności obcokrajowcy podejmujący studia na UW lub je kontynuujący. – Nieocenionymi członkami naszego zespołu są studenci, którzy wnoszą nową energię i doradzają swoim kolegom, wykorzystując własne doświadczenia. Zapraszamy także do korzystania z ostatnich dni lata i rozmów na ustawionych przed naszym pawilonem leżakach – dodaje Katarzyna Basisty.

 

WP współpracuje z uniwersyteckimi biurami: ds. rekrutacji, współpracy z zagranicą, ds. studenckich oraz pozostałymi jednostkami. Można tu uzyskać informacje dotyczące pobytu na UW. Pracownicy kierują do właściwej jednostki, pomagają w załatwianiu formalności, tłumaczą, jak korzystać z biblioteki, założyć konto e-mail czy zarejestrować się na przedmioty. Przekazują też informacje dotyczące m.in. organizacji studenckich działających na uniwersytecie, kursów językowych oraz aktywności sportowych i kulturalnych.

 

Oferta WP adresowana jest zwłaszcza do zagranicznych studentów – zarówno tych kształcących się na UW w ramach międzynarodowej wymiany, jak i podejmujących studia w pełnym zakresie. Trwają prace nad udoskonaleniem oferty dla doktorantów oraz pracowników z zagranicy.

 

Wśród studentów i doktorantów UW znajduje się aktualnie blisko 4,8 tys. obcokrajowców. Liczba ta z roku na rok rośnie.

 

Więcej informacji o działalności Welcome Point można znaleźć na stronie internetowej jednostki.